Położnictwo i Ginekologia

POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA

 

 
OFERUJEMY:
-
- określanie optymalnego terminu krycia suk na podstawie : badania cytologicznego , badania poziomu hormonów płciowych ( szybkie testy diagnostyczne , b.biochemiczne krwi ) , badania ultrasonograficznego , badania endoskopowego oraz na podstawie badania oporności śluzu szyjki macicy ( aparat Dramiński ) ,

- chirurgi leczniczej i zachowawczej ukł. rozrodczego
- profilaktyka i leczenie hormonalne narządu rodnego ,
- sztuczna inseminacja ,
- STERYLIZACJA (ovariohisterectomia ) i KASTRACJA ,
- leczenie zaburzeń płodności ,
- i inne ...