Dietetyka

DIETETYKA 
„Pozwól, aby dieta była twoim pierwszym lekarstwem”
Hipokrates 460-377 lat p.n.e.


OFERUJEMY:
-indywidualnie dobierane programy żywieniowe dla poszczególnych grup wiekowych , wielkościowych i rasowych !
- specialistyczne diety producenckie : Royal Canine , Hills , i inne ,
- dietetyka lecznicza i bytowa ,
- suplementy dietetyczne: zestawy witaminowe , zestawy makro- i mikroelementarne , dodatki żywieniowe ,
- i inne...